Návody na mise k Agentovy

22. února 2008 v 21:17 | Liborek |  Club penguin

Mise 1.

Ztracení Pufflové


1:
Promluvte si s reportérkou. Pak jděte na Ice Rink, zde seberte fotky, které umístěte do inventáře. Vraťte se k reportérce do igloo a dejte jí ty fotky.

2:
Jděte do Pet Shopu, na boudě je malý papírek, který musíte pomocí Code (v levém dolním rohu) rozluštit. Mělo by vám vyjít toto -"ghas ninety five pairsof socks" Zeleně označené je anglicky napsané číslo (je pokaždé jiné), musíte si ho přeložit do češtiny (na internetu je spoustu on-line slovníků) a zapamatovat si ho.

3:
Jděte do Sport Shopu a pokecejte s profesorem, zanedlouhu po vás bude chtít to číslo, které vám vyšlo na tom lístečku. Pokud ho napíšete správně, dá vám vrhač záchraných kruhů.

4:
Jděte na Ice Berg a zachraňte pomocí vrhače tučňáky uvězněné na kře.

5:
Potom se odeberte na sjezdovku a pomozte tučňákovi opravit pomocí vysílačky (vysuňte si klíč) dalekohled, on vám ho za to půjčí... rozhlédněte se s ním po okolí, až uvidíte zeleného puffla, který létá kolem hory.

6:
Jděte do Sport Shopu a vezměte si ze skříně lano s hákem. Jděte k té hoře, kde jste viděli zeleného puffla a vyhoďte lano navrchol hory.

7:
Teď už zbývá jen shlédnout krátkou animaci a proklikat se na konec, jen si nezapomeňte vyzvednou madaile a diplomy...


Mise 2.

Zatoulaný penguin

1:
Popovídejte si s agentem, až se vám oběví tabulka, napište do ní "mogul". Profesor vám odkryje sáně, vemte si je do inventáře.
2:
Jděte sáně vyzkoušet na horu, vezměte sáně a dejte je na cvičný svah (nahoře za ukazatelem). Tadá a už si to šinete dolů, zdá se to divné, ale musíte se vybourat o klády a kameny.
3:
Po nějaké době se objevíte dole v rokli, vaším úkolem je najít tyto věci - provázek (je zastrčený pod kamenem), knížku (leží jen tak na sněhu), lyži (je zabodlá ve sněhu), 3 kusy oříšku (rostou na keři), malou kládu (leží jen tak na sněhu) a kastrol (na stromě, shodíte jej třesením).
4:
Jděte k potoku, spojte provázek, lyži a oříšek. Vyrobeným prutem chyťte rybu a umístěte jído inventáře, pak naberte vodu z potoka do kastrolu.
5:
Jděte k pařezu u kterého je spoustu pufflů, všichni utečou, jen černý zůstane, dejte mu oříšek a on půjde s vámi. Jděte i s pufflem do jeskyně a klikněte na kamínky, ty se sestaví do kruhu.
6:
Do středu kruhu (ohniště) dejte malou kládu a knihu, potom dejte poslední oříšek pufflovy, který zapálí oheň. Opečte si na něm rybu a dejte hřát vodu. Nechte tučňáka usnout!
7:
Když se probudíte, oheň je uhaslý a puffle je pryč. Vyjděte ven z jeskyně. Teď už jen zkoukněte krátkou animaci. Mise je u konce, nezapomeňte si vyzvednout medaile a diplom.


Mise 3.

Ztracené peníze


1:

Promluv s penguinem, který má létající čepičku, dávej to první (vždy v této misi). Musí zavřít trezor.

2:

Jděte do OFFICE, najděte gauč, pod ním je disketa a sponka, seberte tedy obě věci.

3:

Pak zapněte počítač a vložte disketu, až se načte. Klikněte na My Files/Combination_number a vše si opište.

4:

Jděte k trezoru a zedejte ty čísla z didskety N=nahoře, E=vpravo, S=dole, W-vlevo. Pak se ukáže zelené tlačítko. Klikněte ne něj a trezor se otevře.

5:

Jděte dovnitř a pokecejte s tučnákem. Pak zazvoní vysílačka, jděte do HQ.

6:

Pokecejte s profesorem. Klikněte na ten blikající monitor, ukáže se animace,
potom s ním znovu promluvte. Otevře šuplík, vezměte první klíč. Potom vemte baterku na skřínce.

7:

Jděte do OFFICE a použijte ten klíč na zamčené dveře.
Klikněte na vysílačku a pomocí červeného tlačítka vemte klíč a rozeberte tu bednu POWA BOX.

8:

Vlezte do skříňky a použijte sponku. Magnet zkratuje.
Pak seberte papírek v kanále vedle magnetu a jděte za pengvínem s vrtulkou, pokecejte s ním. Je schovaný v penězích.

9:

Jděte do town a promluvte s hnědým tučnákem. Jděte do Boiler room (přes repro na diskotéce).

10:

Zde (pokud je zhasnuto, tak použijte baterku). Klikněte na skříňku FUSE BOX.
Tam zkombinujte diody tak, aby všechny svítily zeleně. Není to těžké, pouze vám to bude dlouho trvat.

11:

Pak jděte do HQ, pokecejte s Garym a dejte mu papírek. Máte další misi za sebou.


Mise 4.

Záchrana před lavinou

1:
Proklikejte se začátkem. U profesora zvolte odpovědi v tomto pořadí - třetí, druhá a on přejde k trezorovým dveřím, dále odpovídejte takto - druhá, první.
2:
Otevřou se vám trezorové dveře, vstupte do nich a prohlídněte si místnost, až narazíte na vrhač kruhů (stejný jako v první misi), dejte mapu a jděte na The Beach (Pláž u majáku).
3:
Vstupte do majáku a prohlídněte si místnost. Na loďce leží lano, seberte ho a pokračujte nahoru na maják.
4:
Zde pomocí vysílačky (vytáhněte z ní klíč) odšroubujte dalekohled a vložte ho do inventáře. Pak pokračujte zpět do HQ, kde vstupte přes zabedněné dveře do gift shopu. Jeden vystavený penguin má na sobě pásek, vemte si ho.
5:
Pak přejděte do ski village (vesnice) a odtamtud do srubu, kde vezmete rybářský prut... spojte vrhač kruhů s prutem a to celé pak s provazem a umístěte ten výtvor zpět do inventáře.
6:
Jděte opět do ski village a prohlídněte si lanovku (nejezdí) přibližte si tedy motor lanovky a poháněci tyč (kliknutím na ní) zjistíte, že tam chybí pás, vložte tam pásek z inventáře a tadá lanovka jede! Jak ještě pod tyči seberte malý lísteček a umístěte jej do inventáře!
7:
Pak jděte do sport shopu a pokračujte dveřmi (v rohu sport shopu nahoru do vrchní místnosti), kde se rozhlídněte a až najdete okno namontujte na stojan pod ním dalekohled do kterého se podívejte.
8:
Pak jděte nahoru na Moutain a z ní na jedinou nezapásovanou trať. Dále musíte cestu najít sami, protože je to pokaždé jinak. Dostali jste se až k tučňákům. Vemte tedy Vámi vyrobený přistroj z lana, vrhače a prutu a shoďte větve úplně vpravo, pak vyzdvihněte tučňáka stojícího na větvi, nechte ho viset na kruhu a vyzvedněte ještě tučňáka stojícího vpravo.
Nyní máte tučňáky dva. Jednoho položte tam, kde stál první (na větev) a s druhým vysvoboďte toho pod větví!
Pak všechny tři položte na zem vlevo, shodí kámen a spodní tučňák je vymrštěn výš... tak zase naberte všechny tři a pomocí nich vysvoboďte toho posledního. Položte je všechny na tu zem vlevo.
9:
Vemte papírek a dejte ho profesorovi, proklikejte se jeho řečmi a odpovídejte mu v tomto pořadí - první, první... toť vše, nezapomeňte si vyzvednout medaile.Mise 5.

Tajemná kožešina

1:
Spusťte misi, oběvíte se před Garym. Klikněte na něj, poté odpovězte vždy první z možností. Potom klikněte na otevřený kufřík stojící za Garym.
2:
Otevřete vysílačku a vyndejte z ní hřeben, ten použijte na růžovou vlnu ležící uvnitř kufříku, ta se zasune dovnitř a začne analýza, později se dozvíte, že patří pufflíkovi. Vraťte se z kufříku před Garyho, bude rád, že jste jí analyzoval a dá vám kousek jiné látky, tu vezměte, jděte zas do kufříku a strčte jí do otvoru. Scaner jí neidentifikuje, ale najde na ní 3 látky (benzín, čokoládu a kečup).
3:
Vylezte zase před Garyho, proklikejte se jeho řečmi a odpovězte opět to první. Otevřete mapu a jděte to The Plaza (náměstí), odtamtud do pizzérie. Promluvte z kuchařem, vždy odpovídejte to první. Potom odeberte z krabice ležící vedle něj HOT Sauce (pálivý kečup) a umístěte jej do inventáře. To samé udělejte s čokoládou.
4:
Promluvte z kuchařem znovu, tentokrát dejte první odpověď, poté na něj znovu klikněte a dejte druhou. Nyní si můžete vzít i pizzu, ležící na prodejním pultě (v krabici). Hoďte jí do inventáře.
5:
Přesuňte se přes mapu do Ski Village (vesnice), jděte do srubu. Potom jděte do těch dveří, kde se hraje Ice Fishing. Dejte rybáři pizzu. Pak se přesuňte přes mapu do Town (město), odtamtud do kavárny, kde promluvte s prodavačem (dávajte vždy to první). Ukáže vám utěrku se kterou pracuje, koukněte se na ní a znovu s ním promluvte opět to první.
6:
Až domluví, klikněte na kávovar stojící vedle něj. Vezměte z vrchu kávoraru hrníček a položte ho pod pravý ventil (je na něm nápis "PRESS FOR HOT CHOCOLATE"). Pak vezměte z inventáře láhev s čokoládou a naplňte jí nádobu na které předtím stál hrníček. Ona odteče. Vezměte tedy vysílačku a vyndejte z ní klíč. Ten použijte na levou horní hadici s mlékem (utáhne se).
7:
Ukliďte klíč, klikněte na kolečko, které je na pravé straně kávovaru, tak aby šipka směřovala na HOT, potom si pomocí červeného tlačítka natočte čokoládu. Vezměte jí a vložte do inventáře. Vraťte se do kavárny, pokecejte s prodavačem (dejte to první). Pomocí vysílačky jděte do HQ a odtamtud za trezorové dveře vedoucí k vynálezům. Zde vyzvedněte větrák AC 1000 a dejte ho do inventáře.
8:
Pokračujte pomocí mapy do The Beach (pláž) a jděte do majáku. Vedle kormidla seberte rybářskou síť a hoďte jí do inventáře. Jděte nahoru a přesuňte se ke hře Jet Pack Adventure. U ní vezměte z inventáře větrák a použijte ho na balónek na kterém visí kanistr, ten přiletí k vám. Použijte vysílačku, vyndejte z ní nůžky a přestřihněte provázek mezi balónkem a kanistrem. Ukliďte nůžky a dejte kanistr do inventáře.
9:
Sejděte zpět do zpod majáku a přesuňte se k loďce, kde vemte (jako v předchozí misi) lano, které dejte do inventáře. Opět se pomocí vysílačky vraťte do HQ. Jděte zas k vynálezům a vyhledejte tam Garyho. Za ním je podivný vynález, je na něm trychtýř. Nalejte do něj horkou čokoládu, pálivý kečup a benzín (vše z inventáře). Potom promluvte s Garym (dejte to první). Potom sejměte žluté brýle z toho vynálezu do kterého jste vkládali ingredience.
10:
Jdtěte do Ski Village a nasaďte si žluté brýle. Všechno uvidíte "infražlutě". Přejděte do srubu, kde seberte svíčku ze stojanu a hoďte jí do inventáře. Jděte tam, kde se hraje Ice Fishing a uvidíte podivný stín. Spojte provaz, síť a pověste vytvořnou past na strom. Vezměte svíčku a dejte jí na past, pak čekejte! Vyleze krab, kterého chytnete, stín zmizí, ale upadne mu hrstka chlupů. Seberte ji, vypněte si brýle a pak vemte i kraba ze sítí. Dejte ho do inventáře.
11:
Přesuňte se pomocí vysílačky do HQ a odtamtud zas k vynálezům. Najděte Garyho a promluvte s ním (dávejte to první). Potom mu dejte kraba a zase dejte to první. Klikněte na kufřík stojící za Garym a do otvoru vložte chlupy, které vypadly z přízraku u Ice Fishing. Zjistíte, že pochází z polárního medvěda.
12:
Vraťte se ke Garymu a proklikejte se jeho řečma, pak už si jen vyzvedněte medaile.Mise 6.

Krabí překladač

1:
Klikněte na Garyho, zvolte 1. větu a počkejte až Crab Translator vybuchne. Pak už jenom pronásledujte kraba.

2:
Dovede vás k jeskyni, ale dveře jsou zamčené. Jděte k pařezu, kde najdete pufflíka.
3:
Dále jděte ke kmenu a nůžkami ze SpyPhonu odstříhněte pověšené balení krmení. To pak dejte do inventáře.
4:
Vraťte se zpět k pufflovi a dejte mu bobuli z krabice s krmením. Potom jděte zpět k jeskyni a do dveří hoďte další bobuli.
5:
Vstupte do jeskyně, popovídejte si s medvědem (vždy to první). Zkrz mříže hoďte bobuli na hnědou páku na stroji, pak na žlab a nakonec na plošinu pověšenou na provaze. Tím zvednete mříž.
6:
V jeskyni seberte kotvu, provaz, kečup a plánek elektromagnetu a otevřete dveře.
7:
Vezměte bobuli a zkombinujte jí s kečupem. Hořící bobuli pak dejte pufflovi.
8:
Vyjděte z jeskyně, jděte k pařezu, potom rovně a doprava. Klikněte na skálu. Zkombinujte provaz a kotvu a vyhoďte ji na skálu.
9:
Sejděte dolů z Mounatain a jděte do srubu do dveří s nápisem "Gone fishing", pak klikněte na medvěda.
10:
Jděte do pizzerie (Ski Village, Dock, Town, Snow Forts a Plaza). Klikněte na kuchaře a odpovězte to třetí. Vezměte pizzu a vraťte se k medvědovi.
11:
Pizzu dejte medvědovi a rychle klikněte na páku u červené a zelené šipky. Stroj se rozjede a vezme s sebou medvěda.
12:
Dejte Garymu plánek elektromagnetu, vezměte si medaili a plánek jako dárek a misi máte splněnou!
Další mise najdete ve článku:další mise k agentovi. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama